Sporazum između Matice Hrvatskih sindikata i Udruge radničkih sindikata Hrvatske

Zagreb, 15.09. 2016. – Dvije sindikalne središnjice: Matica hrvatskih sindikata i Udruga radničkih sindikata Hrvatske sporazumno su se udružile radi zajedničkog sudjelovanja u svim oblicima tripartitnog i bipartitnog socijalnog dijaloga na nacionalnoj razini u Republici Hrvatskoj te u jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave. Sporazum o suradnji potpisali su 27. srpnja 2016. predsjednik Matice g. Vilim Ribić i predsjednik URSH-a g. Damir Jakuš, uz jednoglasnu potporu središnjih tijela obje organizacije.

Potpisnici sporazuma usuglasili su se kako će udruženim naporima snažnije štititi i unapređivati radna, socijalna i sindikalna prava te slobode svojih članova. Temeljem partnerske suradnje ove dvije središnjice zajednički će sudjelovati u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj i na lokalnim i područnim razinama, u radu međunarodnih i europskih tijela i organizacija te u radu drugih tijela sastavljenih od predstavnika sindikata i poslodavaca. U ostalom sindikalnom djelovanju obje sindikalne središnjice zadržat će samostalnost, a u svom radu će polaziti od načela međusobnog uvažavanja i povjerenja. U svrhu realizacije sporazuma osnovano je koordinativno tijelo zaduženo za utvrđivanje i usuglašavanje zajedničkih stavova i ciljeva te za koordinaciju zajedničkih aktivnosti i poslova.